+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Pracownie diagnostyczne i zabiegowe

Zapraszamy do naszych pracowni diagnostycznych oferujących szereg badań.

 

Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy poszczególnych pracowni.

 

 


 • Pracownia Tomografii Komputerowej -  tel. 91 44-27-218

- TK głowy (z i bez kontrastu),

 

- TK kręgosłupa,

 

- TK jamy brzusznej (z i bez kontrastu),

 

- TK klatki piersiowej (z i bez kontrastu),

 

- TK HRCT (śródmiąższowe),

 

- TK kości,

 

- Angio-KT,

 

- Whole body z kontrastem,

 

- TK głowy i szyi /bez kontrastu/ - Politrauma,

 

- TK klatki piersiowej z jamą brzuszną /z kontrastem/ - Politrauma;

 

 

 • Pracownia Scyntygrafii - tel. 91 44-27-430

 

- scyntygrafia kośćca dynamiczna i statyczna,

 

- scyntygrafia tarczycy Tc99m,

 

- scyntygrafia perfuzyjna płuc,

 

- scyntygrafia wentylacyjna płuc;

 

 

 • Pracownia EKG - tel. 91 44-27-429

 

 

 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Krążenia – tel. 91 44-27-307

 

 

- UKG serca z dopplerem kolorowym,

 

- badanie metodą Holtera,

 

- testy wysiłkowe,

 

- testy z dobutaminą,

 

- analiza częstotliwości rytmu serca (HRV),

 

- test na obecność późnych potencjałów,

 

- UKG p/przełykowe,

 

- UKG kontrastowe (2,5g i 4,5g),

 

- kardiowersja,

 

- periokardiocenteza,

 

- wprowadzenie elektrod czasowego rozrusznika serca,

 

- badanie elektrofizjologiczne p/przełykowe,

 

- USG tętnic szyjnych,

 

- USG tętnic kończyn dolnych,

 

- USG żył kończyn dolnych;

 

 


 • Pracownia USG - tel. 91 44-27-313, rejestracja: 91 44-27-218

 

- USG jamy brzusznej,

 

- USG dołów nadobojczykowych,

 

- USG opłucnej,

 

- USG gruczołu krokowego,

 

- USG tarczycy,

 

- USG narządu rodnego,

 

- USG dołu podkolanowego,

 

- USG moszny,

 

- USG sutków,

 

- USG ślinianek,

 

- USG z dopplerem kolorowym,

 

- USG narządu ruchu,

 

- BAC tkanek miękkich,

 

- BAC nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej,

 

- Punkcja pod kontrolą USG;

 

 

     

 

 

 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego - tel. 91 44-27-308

 

- pletyzmografia,

 

 

- pletyzmografia + dyfuzja,

 

 

- spirometria (przepływ i objętość),

 

 

- spirometria z MVV,

 

 

- spirometria z próbą rozkurczową,

 

 

- testy nadreaktywności,

 

 

- testy skórne alergiczne,

 

 

- testy płatkowe alergiczne,

 

 

diagnostyka i terapia zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdech śródsenny),

 

 

- ergospirometria,

 

 

- pomiar tlenku azotu,

 

- test 6-cio min. marszu;

 

 

               


 • Pracownia Endoskopii – tel. 91 44-27-310

 

- gastroskopia,

 

 

- gastroskopia z biopsją,

 

 

- gastroskopia z założeniem sondy do GOPP lub usunięciem ciała obcego,

 

 

- kolonoskopia,

 

 

- kolonoskopia z biopsją,

 

 

- polipektomia,

 

 

- polipektomia dolna prosta,

 

 

- polipektomia złożona,

 

 

- endoskopowe tamowanie krwawienia, leczenie zmian naczyniowych (ostrzykiwanie, beamer argonowy) w: GOPP, okrężnica,

 

 

- polipektomia górna prosta,

 

 

- polipektomia górna złożona,

 

 

- balonowe poszerzenie zwężeń przewodu pokarmowego,

 

 

- echoendoskopia (z i bez biopsji);

 

 

           

    
 • Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego - tel. 91 44-27-310

 

- ph metria

 

- manometria 

    

 • Pracownia Badań Endoskopowych Układu Oddechowego - tel. 91 44-27-305 

 

- bronchoskopia w znieczuleniu ogólnym,

 

 

- bronchofiberoskopia,

 

 

- bronchofiberoskopia+BAL,

 

 

- USG śródoskrzelowe ( bez biopsji i z biopsją), 

 

 

- laseroterapia przez bronchoskop klasyczny,

 

 

- laseroterapia przez bronchofiberoskop,

 

 

 - założenie stentu przez bronchoskop klasyczny;

 

 

 

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej - tel. 91 44-27-263

 

- w pracowni wykonywany jest pełen zakres zdjęć rtg na aparatch cyfrowych

 

oraz:

 

- urografia,

 

- badanie żołądka,

 

- pasaż jelita cienkiego,

 

- cholangiografia,

 

- wlew doodbytniczy,

 

- kontrastowe badanie przełyku;

 

 

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej - tel.44-27-263

 

- badanie naczyniowe (Arteriografia),

 

- badanie naczyniowe PTA,

 

- badanie naczyniowe i założenie stentów;

 

      


 

 • Dział Fizjoterapii - tel. 91 44-27-315

zakres usług: zabiegi fizykoterapeutyczne w pełnym zakresie /prądy diadynamiczne, interferencyjne, Kotza, Treberta, tens, terapuls, krioterapia miejscowa, sollux, laseroterapia, masaże wirowe kończyn dolnych i górnych, diatermia, aqawibron - masaż mechaniczny, magnetoterapia, stymulacja mięśniowa/. Do dyspozycji pacjentów jest sala do kinezyterapii wyposażona w nowoczesny sprzęt: do terapii master, szyny do ciągłego biernego ruchu dla kończyny dolnej i górnej, możliwość ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń czynnych, ćwiczeń z oporem, ćwiczeń w bólach kręgosłupa, ćwiczeń po zabiegach ortopedycznych - wszczepianiu endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego, skokowego oraz po rekonstrukcjach więzadłowych.