+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania

  

                                        
 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) INTERREG IV A 2007 – 2013


W projekcie uczestniczy 21 szpitali niemieckich i 11 polskich oraz dwie szczecińskie uczelnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  jest koordynatorem projektu po stronie polskiej. Ogólna wartość projektu to prawie 14 mln EUR, w tym ponad 7 mln EUR przeznaczono dla Polski.


Celem projektu jest utrzymanie wysokiego poziomu opieki medycznej na obszarze polsko-niemieckiego pogranicza, które charakteryzuje się słabym zaludnieniem, odpływem specjalistów i zmianami w strukturze demograficznej.

Sieć telemedyczna, która ma połączyć szpitale pozwoli utrzymać wysoki poziom opieki medycznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i terapii, przede wszystkim chorób nowotworowych, ale również wypadków oraz schorzeń serca czy udarów mózgu.

W regionach Pomorza Przedniego i północnej Brandenburgii po stronie niemieckiej oraz na Pomorzu Zachodnim po stronie polskiej może się to udać tylko wówczas, gdy wysoko specjalistyczne świadczenia medyczne będą oferowane w sieci łączącej specjalistów pracujących w większych ośrodkach ze wszystkimi szpitalami w terenie niezależnie od granic państwowych. Zakres projektu obejmuje rozbudowę transgranicznej sieci telemedycznej.

Zaproponowana koncepcja telemedycyny umożliwia utworzenie adekwatnej sieci transgranicznej o dwóch priorytetach: doskonalenia zawodowego lekarzy po obu stronach granicy i co za tym idzie poprawy opieki medycznej dla pacjentów poza dużymi ośrodkami miejskimi. Niezwykle trafnym mottem projektu jest: niech przemieszczają się dane, a nie pacjenci.

W ramach projektu zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, które umożliwi konsultacje ekspertów przez Internet. Możliwe będzie również wykorzystanie łączy do wybranych zabiegów chirurgicznych.

 

 

Placówki z terenu Województwa Zachodniopomorskiego uczestniczące w projekcie to:

 

1. Zakład Patomorfologii oraz Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego  Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2.  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego  Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
3. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
4. Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie
5. Szpital Powiatowy w Barlinku
6. Szpital Regionalny w Kołobrzegu
7. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
9. Szpital Wojewódzki w Koszalinie
10.  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
11.   Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
12.   Szpitale Polskie SA,  Szpital Polski Połczyn-Zdrój NZOZ
13. Szpital Powiatowy w Białogardzie 

 

Po stronie niemieckiej z terenu Pomorza Przedniego w projekcie uczestniczą:

 

1. Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Anklam

2. Szpital Sana Rugia sp. z o.o. w Bergen

3. Szpital Powiatowy w Desmin

4. Klinika Uniwersytecka w Greifswaldzie

5. Szpital DRK sp. z o.o. w Grimmen

6. Klinika w Karlsburgu

7. Klinika ASKLEPIOS w Pasewalku

8. Klinika Hanzy w Stralsundzie sp. z o.o. (DAMP)

9. Klinika Diakonii AMEOS Pomorza Przedniego w Ueckermuende

10. Szpital Powiatowy w Wolgast

11. Klinika Bodden w Ribnitz-Damgarten sp. z o.o.

12. Szpital DRK Powiatu Mecklenburg-Strelitz

13. Klinika im. Dietricha Bonhoeffera w Neubrandenburgu

14. Szpital Powiatowy w Machin

15. Szpital Powiatowy w Altentreptow

16. GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. - szpitale: Klinika Barnim sp. z o.o.,

17. GLG (Towarzystwo Ochrony Życia i Zdrowia) sp. z o.o. - szpital im. W. Forssmanna w Eberswalde

18. Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Angermuende

19. Centrum Społeczno-Medyczne Uckermark, szpital w Prenzlau

20. Szpital Sana w Templin

21. Klinika ASKLEPIOS Uckermark sp. z o.o. w Schwedt

22. Ewangelicko-ekumeniczny szpital i Centrum Kardiologiczne Brandenburgii w Bernau

 

Do najważniejszych korzyści zewnętrznych z realizacji niniejszego projektu zaliczyć należy:

Korzyści społeczne

-        Wzrost możliwości kształcenia praktycznego przez „samotnych” lekarzy specjalistów w szpitalach biorących udział w projekcie,
-       
Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dzięki wprowadzeniu rozwiązań telemedycznych,
-       
Podniesienie trafności diagnozy i skuteczności leczenia pacjentów.

Korzyści gospodarcze

-        Skrócenie czasu i obniżenie kosztów leczenia,
-       
Szybszy powrót pacjentów do pracy.

Korzyści środowiskowe

-        Zmniejszenie intensywności transportu. 

 
Biuro projektu pn.: „Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania” po stronie polskiej


Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
 
Tel.( 48 91)  48 00 718; ( 48 91)  48 00 719; 
Fax. ( +48 91) 48  00 729
e-mail: fundusze@pum.edu.pl
e-mail: szeda@pum.edu.pl
e-mail: dutka@pum.edu.pl

 

www.pum.edu.pl/administracja/biuro-ds.-spraw-europejskich/telemedycyna-w-euroregionie-pomerania-siec-pomerania

Link do strony projektu: www.telepom.eu

 

Projekt pn.  Telemedycyna w Euroregionie Pomerania - sieć Pomerania” w zakresie realizowanym w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego obejmuje następujące działania:

 

-     teleradiologia,

-     modernizacja sieci,

-     rozbudowa systemu PACS i integracja z HIS,

-     telekonferencje,

-     transmisja obrazu z sal operacyjnych do sal dydaktycznych.

 

 

Wartość projektu realizowanego przez Szpital wynosi: 613.109,78 EUR

 

Wartość dofinansowania dla Szpitala wynosi: 521.143,32 EUR


Realizacja projektu skutkować będzie uzyskaniem nowoczesnego szpitala o znaczeniu regionalnym w zakresie wysokospecjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego i szpitalnego w profilach obecnie najbardziej pożądanych ze względów epidemiologicznych. Nowoczesne rozwiązania technologii informatycznej z funkcją telemedycyny i zintegrowanymi salami operacyjnymi zapewnią wielostronny rozwój profilu medycznego szpitala w kierunkach zgodnych ze społecznym zapotrzebowaniem oraz polityką zdrowotną regionu i kraju oraz pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału specjalistów zatrudnionych w szpitalu, których wiedza i doświadczenie predysponuje do przeprowadzania najbardziej specjalistycznych procedur.