+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

LĄDOWISKO

Szpital Zdunowo realizuje projekt pn. pn. „Budowa lądowiska dla helikopterów na dachu skrzydła Szpitala w Szczecinie – Zdunowie”, który w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.584.591,25 zł przy całkowitej wartości 1.864.225,00 zł. Umowę o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-017/10-00 podpisano dnia 18.05.2011r.  Lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego powstanie na dachu ostatniej kondygnacji nowo wybudowanego skrzydła Szpitala. Nowatorskie rozwiązanie zapewni najszybszy transport pacjenta w stanie zagrożenia życia bezpośrednio w obszar bloku operacyjnego lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lądowisko będzie czynne całorocznie i całodobowo. Jest to bardzo ważny aspekt ze względu na fakt, że jako jedyny szpital zabiegowy, zlokalizowany w prawobrzeżnej części miasta Szczecina w bliskim sąsiedztwie głównych dróg krajowych oraz lotniska „Goleniów”, jednostka zapewnia funkcję ratowniczą dla osób z urazami wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych.

 

            

 

 

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska       

 

 

                      

www.pois.gov.pl.