+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Dyrekcja Szpitala Zdunowo

P.O. DYREKTORA – Magdalena Sojka-Szostak

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Marek Sell

P.O. Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych - mgr Krzysztof Ludorowski

Główny Księgowy – Aneta Deręgowska

Naczelny Pielęgniarz, Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością – mgr Zygmunt Sitko

Kierownik Działu Spraw Pracowniczych – Jadwiga Krysztofiak