+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Dyrekcja Szpitala

DYREKTOR – MAŁGORZATA USIELSKA

 

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – prof. dr hab. n. med. JAN ŚLÓSAREK

 

Lekarz Naczelny SPWSZ w Szczecinie Zdunowie – lek. med. MAREK SELL

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - MAŁGORZATA SZELĄGIEWICZ

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych - MAGDALENA SOJKA-SZOSTAK

 

Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik ds. Jakości – MARIA SMALEC

tel. 91 813 90 16

 

Zastępca Pięlegniarki Naczelnej – ZYGMUNT SITKO

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, Przełożona Pielęgniarek – BARBARA BURZYŃSKA

tel. 91 813 90 17