+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

„Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie – Zdunowie”

 

Uprzejmie informujemy, iż Szpital rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie - Zdunowie” o całkowitej wartości 29.755.193 zł. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana z środków:

 

·      Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 

-      13.608.379,53 zł w formie pożyczki - umowa nr 98/2012/Wn16/OA-TR-KU/P z dn. 06.02.2012r.,

 

-      7.294.915,47 zł w formie dotacji - umowa nr 97/2012/Wn16/OA-TR-KU/D z dn. 06.02.2012r.,

 

·      Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wg umów:

 

-      7.746.606,00 zł w formie pożyczki - umowa  nr 2011P0146S z dnia 21.09.2011r.,

 

-      2.500.000,00 zł. w formie dotacji - umowa nr 2011D0145S z dnia 21.09.2011r.

 

W zakres przedsięwzięcia wpisują się następujące działania:

 

·      Termomodernizacja 3 budynków Szpitala Zdunowo, w tym: Budynku Głównego, Budynku Administracyjnego, Budynku Archiwum.

 

·      Przebudowa budynku starej kotłowni na kotłownię geotermalno-gazową.

 

·      Wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych.

 

     Realizacja w latach 2012-2013 wyżej wymienionego zadania umożliwi zastąpienie obecnego systemu ciepłowniczego opartego na kotłowni węglowej miałowej (6 MW) na odnawialne źródło ciepła (1,6 MW) i chłodu (0,9 MW) z zastosowaniem pomp ciepła z funkcją chłodniczą, kolektorów słonecznych oraz kotłów szczytowych gazowo-olejowych (o mocy zainstalowanej 3 MW), zabezpieczy nowe potrzeby energetyczne związane z rozbudową i wyeliminuje destabilizację funkcjonowania jednostki w przypadku awarii jakiegokolwiek urządzenia eksploatowanej od 1985 roku kotłowni i sieci cieplnych wysokoparametrowych wodnych i parowych. Przyczyni się do likwidacji wysokiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery związanej ze spaleniem paliwa stałego i zmniejszenia wysokiego kosztu produkcji ciepła wynikającego z niskich sprawności istniejących urządzeń kotłowni oraz niskiej izolacyjności budynków. Przedmiotowe zadanie pn.: „Modernizacja systemu cieplno-energetycznego i termomodernizacja budynków Szpitala w Szczecinie Zdunowie” obok rozbudowy Szpitala stanowi kolejny ważny dla naszej jednostki etap realizacji „Programu rozwoju Szpitala Zdunowo w latach 2007-2013” przyjętego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 958/06 z dnia 19.10.2006r.