+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Regulamin korzystania z sieci bezprzewodowej

28
Październik
2010

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego uprzejmie informuje, że budynek główny szpitala został objęty usługą bezpłatnego, ogólnie dostępnego internetu bezprzewodowego.

Usługa dostępna jest w miejscach pobytu pacjentów.

Warunki oraz szczegóły techniczne dotyczące korzystania z sieci bezprzewodowej określa regulamin wprowadzony Zarząrzedzeniem nr 104/2010 Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego z dnia 07.10.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104.doc REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI BEZPRZEWODOWEJ.doc