+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Sprzęt do bronchonawigacji - nowość w Polsce

        Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego uprzejmie informuje, że znajdująca się w szpitalu Klinika Chirurgii klatki Piersiowej i Transplantacji PUM została wyposażona w pierwsze w Polsce urządzenie do bronchonawigacji. To najnowsze urządzenie do wziernikowania drzewa oskrzelowego jest sprzętem najwyższej klasy. W Europie takich urządzeń jest kilkanaście, a w USA około 160. W województwie zachodniopomorskim na odoskrzelowego raka płuc choruje rocznie ponad 1 000 osób. Urządzenie do bronchonawigacji pozwoli na zdiagnozowanie nowotworu we wcześniejszych stadiach, a tym samym spowoduje zwiększenie liczby operacji ratujących życie chorym na raka płuc.
        Obraz wirtualny z tomografii komputerowej klatki piersiowej jest sprzężony z obrazem realnym widzianym przez bronchofiberoskop. Specjalne oprogramowanie powoduje, że na jednym ekranie jest widoczny obraz  z bronchofiberoskopu, a na drugim wirtualny obraz drzewa oskrzelowego z różową wstęgą prowadzącą niczym nawigacja samochodowa do guza, którego lokalizację ustalono wcześniej z pomocą tomografii komputerowej. Standardowy bronchofiberoskop z racji swojej grubości nie mieści się do małych oskrzeli, natomiast w nowym urządzeniu znajduje się sterowalna prowadnica – dużo cieńsza, którą można doprowadzić do samego guza. W kolejnym etapie badania można pobrać kleszczykami tkanki, wykonać badanie cytologiczne, zainstalować znaczniki metalowe, aby ułatwić radioterapeutom naświetlanie guza, można także podać barwnik, aby ułatwić chirurgom znalezienie zmiany podczas operacji.  
      
Możliwości diagnostyczne, jak i terapeutyczne urządzenia są znacznie większe niż klasycznej bronchofiberoskopii, co pozwala część diagnostyki przeprowadzić w sposób małoinwazyjny, bez bólu i stresu dla chorego. 
       Sprzęt zakupiono dzięki Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, poprzez Fundację Rozwoju Nauki Polskiej.
 

powrót